СТУДИСКА ПОСЕТА НА ЉУБЉАНА (ЕМОНА)

Од 06 до 09 септември 2021, 14 претставници од пет земји беа во студиска посета на Емона (Љубљана).

Учесниците зборуваа за процесите на гемификација на различни археолошки локалитети и примената на имерсивни технологии во музеите.


Тие споделија дека нова публика и нови генерации можат да бидат заинтересирани само преку новите, имерсивни технологии.

Преку дигиталните алатки, младите ќе имаат можност да видат како изгледало минатото.
Ова е вистинскиот начин за да се зголеми посетеноста на културните локалитети на Западен Балкан.

Овој проект ги обединува идеите за еден нов, покреативен пристап во културата.