WeBalkans- за Стоби, VR и Блинк 42-21

Во оваа статија на WeBalkans може да се прочита повеќе за претходната работа на Блинк 42-21,  за концептот на нашиот проект и Aрхеолошкиот локалитет Стоби во Македонија.

Прочитајте ја на следниот линк: https://webalkans.eu/en/stories/gladiators-are-back-in-theatre-in-stobi/