Големата изложба на дела од македонскиот уметник Петар Хаџи Бошков поставени на археолошкиот локалитет Стоби …

Интервју со С.Перовски, директор на НУ Стоби: Стоби е златната белегзија на нашата државаRead More »